Thông báo

Khi bạn tiếp tục cải thiện ứng dụng SAAS của mình, bạn sẽ cần một cách nhanh chóng và dễ dàng để giao tiếp với người dùng của mình. Thông báo là cách hoàn hảo để cho người dùng của bạn biết về các bản sửa lỗi hoặc các chương trình khuyến mãi đặc biệt.


Tạo thông báo

Bạn có thể tạo một thông báo mới bằng cách truy cập vào phần thông báo của quản trị viên tại/admin/announcements . Nếu bạn có thông báo trước đây, bạn sẽ thấy chúng được liệt kê ra. Sau đó, để tạo một thông báo mới, bạn sẽ muốn nhấp vào nút Thêm mới.

thông báo 1

Sau đó, chỉ cần thêm nội dung thông báo mới của bạn.

thông báo 2

Và bây giờ người dùng của bạn sẽ thấy thông báo mới nhất của bạn vào lần tiếp theo họ truy cập ứng dụng của bạn.

Xem thông báo

Mọi người dùng trong ứng dụng của bạn sẽ thấy thông báo mới nhất khi họ truy cập ứng dụng của bạn. Các thông báo sẽ như sau:

thông báo 3

Tiêu đề và mô tả sẽ được hiển thị trong thông báo bật lên. Khi người dùng nhấp vào thông báo, họ sẽ được đưa đến trang thông báo, nơi họ có thể xem toàn bộ nội dung của thông báo.

thông báo 4

Sau khi người dùng nhấp hoặc đóng thông báo, họ sẽ không còn thấy thông báo cụ thể đó nữa.