Xác thực

Wave được xây dựng dựa trên Xác thực Laravel mặc định và bao gồm một số tính năng bổ sung như xác minh email, quên mật khẩu, đăng nhập tên người dùng và tất nhiên là thanh toán khi đăng ký.


Đăng ký

Theo mặc định, người dùng sẽ cần mua để đăng ký tài khoản; tuy nhiên, bạn có thể mở đăng ký miễn phí bằng cách truy cập cài đặt quản trị/admin/settings , nhấp vào tab Thanh toán, tắt Yêu cầu trả trước thẻ tín dụng và lưu.

no-cc

Bây giờ người dùng của bạn sẽ có thể đăng ký một tài khoản miễn phí.

Đăng nhập

Sau khi người dùng đã tạo tài khoản thông qua ứng dụng của bạn, họ có thể đăng nhập bằng cách truy cập vào/login routing. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển đến bảng điều khiển của họ.

Nếu bạn vừa cài đặt Wave, bạn có thể đăng nhập bằng email mặc định[email protected] và mật khẩu làpassword

Email xác thực

Bạn có thể chọn yêu cầu người dùng của mình xác minh email của họ trước khi đăng ký dùng thử miễn phí. Để kích hoạt tính năng này, bạn cần truy cập trang cài đặt quản trị tại/admin/settings , nhấp vào tab Xác thực và sau đó chuyển đổi Xác minh Email trong khi Đăng ký

Xác nhận Email

Đăng nhập bằng email hoặc tên người dùng

Tùy ý, bạn có thể chọn cho phép người dùng đăng nhập bằng địa chỉ email hoặc tên người dùng của họ. Bạn cũng có thể thay đổi điều này trong tab Auth trong cài đặt quản trị của mình (xem ảnh chụp màn hình ở trên).

Quên mật khẩu

Người dùng có thể nhấp vào liên kết quên mật khẩu trên trang đăng nhập và họ sẽ được đưa đến một biểu mẫu mà họ có thể nhập địa chỉ email của mình.

Lưu ý nhanh về Xác minh Email và Quên mật khẩu, ứng dụng của bạn phải được định cấu hình để gửi email trước khi có thể sử dụng các tính năng này.

Cách đơn giản nhất để kiểm tra email trong chế độ phát triển là sử dụngMailtrap . Bạn có thể đăng ký một tài khoản miễn phí và sau đó nhập thông tin đăng nhập mailtrap của bạn vào.env tập tin:

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=
MAIL_PASSWORD=
MAIL_ENCRYPTION=null