Mạo danh người dùng

Với tính năng mạo danh người dùng, bạn có thể dễ dàng mạo danh bất kỳ người dùng nào trên trang web của mình. Điều này sẽ hữu ích khi bạn cần gỡ lỗi sự cố mà một người dùng cụ thể đang gặp phải.

Mạo danh người dùng sẽ cho phép bạn đăng nhập vào ứng dụng của mình với tư cách là một người dùng cụ thể.

Mạo danh người dùng

Để mạo danh người dùng, bạn có thể truy cập phần người dùng trong ứng dụng của mình tại/admin/users . Tìm người dùng bạn muốn mạo danh và nhấp vào nút Mạo danh.

mạo danh-1.png

Bây giờ bạn sẽ thấy rằng bạn đã đăng nhập với tư cách người dùng cụ thể đó. Bạn có thể nhấp vào menu người dùng thả xuống và bạn sẽ thấy nút Rời khỏi Mạo danh mới để thoát khỏi tài khoản người dùng đó và đăng nhập lại với tư cách là người dùng quản trị ban đầu của bạn.

mạo danh-2.png

Mạo danh ... 🍰 Miếng bánh, phải không?